Categorización de microrrelatos (Mar de pirañas)

No artigo «Taxonomía del microrrelato hispánico del siglo XXI: propuestas metodológicas de investigación en (la) red« (Núñez Sabarís e Ribeiro, 2020) abordamos un estudo crítico do microrrelato do presente século, apoiándonos na base de datos Microrrelato y antología. Analizamos os textos incluídos na antoloxía Mar de pirañas (Valls, 2012), aplicando novos campos e categorías (extensión, […]