Canon e repertorio fantástico nas escritoras de microrrelato

A narrativa breve, e moi especialmente o microrrelato, é un xénero propicio para o tratamento do fantástico. A quebra da fronteira entre o real e o imaxinado, soñado, insólito ou inverosímil encaixa nas estratexias de elipse e intensidade do relato curto. En “Canon y repertorio fantástico en las escritoras de microrrelato” propóñeme abordar, dentro deste […]

Categorización de microrrelatos (Mar de pirañas)

No artigo «Taxonomía del microrrelato hispánico del siglo XXI: propuestas metodológicas de investigación en (la) red« (Núñez Sabarís e Ribeiro, 2020) abordamos un estudo crítico do microrrelato do presente século, apoiándonos na base de datos Microrrelato y antología. Analizamos os textos incluídos na antoloxía Mar de pirañas (Valls, 2012), aplicando novos campos e categorías (extensión, […]

Novos retratos: intermedialidade, transmedialidade e políticas identitarias

No Seminário «Les nouveaux portraits: intermédialité, transmédialité et politiques identitaires», da Universidade de Clermont-Auvergne analicei os relatos e retratos da ficción sobre o narcotráfico en Galicia, desde unha perspectiva intermedial (literatura, periodismo, televisión e cómic). As estratexias discursivas utilizadas, que parten da dimensión cartográfica do xénero, van dende un certo paternalismo, asentado nas estruturas socio-económicas […]

Escritoras, literatura fantástica hiperbreve e canon

No  IV CONGRESO INTERNACIONAL VISIONES DE LO FANTÁSTICO: “LAS CREADORAS Y LO FANTÁSTICO”, continuei coa análise do microrrelato no campo literario, a partir do estudo das antoloxías. Neste caso analicei a presenza de escritoras nas antoloxías de minificción e o seu contributo ao repertorio do microrrelato contemporáneo. Presentación «Canon y repertorio fantástico en las escritoras […]

Cultura dixital e narrativas distópicas: da minificción en rede a Black mirror

Nesta presentación, desenvolvida na Univesidade de Santiago de Compostela (Simposio Internacional Prácticas virtuais e dixitais emerxentes) e na Universidade do Minho (Coloquio Internacional Figuras do post-humano. Literatura, cinema, cómics) analicei a cultura dixital e as narrativas distópicas, a partir da minificción publicada na rede e de capítulos da serie televisiva Black mirror. Presentación Cultura digital […]

Base de datos microrrelato hispánico

No Congreso Internacional MiRed – Microtextualidades y cibercultura presentei a base de datos, de elaboración propia, Microrrelatos y antología. Está constituida por un corpus de 1258 microrrelatos hispánicos, procedentes de seis antoloxías publicadas no presente século. Está concebida a partir dunha metodoloxía relacional, aportando datos dos autores, fontes bibliográficas primarias dos microrrelatos e repertorio (temas e motivos), que permite opcións de […]