Vigo e as cartografías da novela negra galega

En Vigo noir. Xeografías literarias e relacións intersistémicas na novela negra galega, analizo a posición da novela policial no sistema literario galego e a constitución de Vigo e a súa contorna como un espazo iterario, indispensable para entender este subxénero na cultura galega e para alén dela.

O artigo foi publicado no monográfico Confluencias e interferencias literarias y culturales en el espacio ibérico, na revista científica Tintas. Quaderni di letterature iberiche e iberoamericane.