Geografías literarias. Literatura por tarefas para alumnos de ELE

Geografías literarias. Un itinerario (inter) cultural por Galicia é un manual de literatura dirixido a alumnos de Español Lengua Extranjera (ELE) – nivel B2. Dívidese en cantro unidades didácticas, cunha metodoloxía por tarefas, que se apoian en textos literarios de escritores galegos, ofrecendo un percorrido pola literatura, cultura e xeografías galegas. Conta, ademais, cunha guía do profesor, na que intento explicar e ampliar posibilidades de explotación, a partir da miña experiencia e reflexión docente.

A publicación é o quinto volume da colección Cuadernos ELE, da USC Editora (selo de calidade europeo) e o primeiro dedicado á literatura.

Quede constancia dos debidos agradecementos: