Mapeando Luces de bohemia. Ensinar o esperpento

O artigo “La enseñanza de la literatura en la formación superior plurilingüe e intercultural. Mapeando Luces de bohemia de Valle-Inclán“, aborda o desafío de levar ás aulas este texto dramático e a estética do esperpento, a través dunha unidade didáctica, orientada a contextos de aprendizaxe multilingües e dirixida, fundamentalmente, a alumnos non nativos. Saíu publicado […]