Luces de bohemia (edición e introducción)

Nesta edición dixital de Luces de bohemia, anotada e con estudio introductorio, presento a miña mirada e investigación sobre o clásico de Valle-Inclán. Este traballo vai dirixido a calquera tipo de público, pero, especialmente, a estudantes de bacharelato e universidade. Pretende facilitar a comprensión do texto e guiar o lector pola noite visionaria de Max Estrella.

En un Madrid, brillante, absurdo y hambriento…

Edición de Luces de bohemia