Mar revolto, de Vidal Bolaño, e as relacións teatrais luso-galaicas

No artigo «Mar revolto, de Vidal Bolaño, nas interseccións da dramaturxia galega e portuguesa», publicado no monográfico Identidade(s) e xénero(s) na cultura galega: unha achega interdisciplinar, abordo esta obra do dramaturgo compostelán, inspirada no secuestro do buque Santa María.

Como pano de fondo, analízanse as relacións teatrais entre Galicia e o Norte de Portugal, que posibilitaron esta co-produción a varias bandas, dirixida por José Martíns e con actores portugueses e galegos. Neste diálogo teatral sitúase Vidal Bolaño e a escrita dramática de Mar revolto.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *